Hvem er jeg

Tolkning af omverdenen er mit felt. Fotografiet bruges ofte sammen med/modstillet den direkte iagttagelse. Menneskers behov for at skabe sammenhæng i perceptionerne udfordres gennem en collageagtig arbejdsform, hvor humor og ironi bindes sammen med en bevidst gådefuldhed. Stemmer virkelighed, meddelelse og aflæsning overens?

Bodil Brems

Mit nyeste arbejde

Echo of Flowers – er manipulationer udviklet på computer ud fra et foto af en valmue,  derpå malet – genkendelige, men under opløsning – valmuens dobbelte virkning, skønheden og dens mørke side, ondskaben er – det smukke og dets ekko. Med valmuens pragt følger dens skjulte side, opium, som forfører os, genererer krige og dræber sine ofre med en kraft lige så stor som blomstens skønhed. De nye valmuer er gen-manipulationer, der ikke  ødelægger nogen planter, en Papaver variabilis udvidet med skønhedens modsætning, det farlige, hemmelige, dunkle.

Fragment om et projekt, hvor virkeligheden skriver sig ind i det uvisse. Produceret til Europati – den lykkelige rejse, KunstCenter Silkeborg Bad 2017.

Vi er i det post-nationale og post-kristne Europa, hvor landenes suverænitet formindskes og værdigrundlaget er i forandring.

At tilhøre en enkelt nation er umoderne. Et fælles religiøst grundlag eller sprog er uaktuel og måske uantagelig som selvdefinition. Man skal kunne gå i krig i fjerne lande af teoretiske årsager, humanitære, politiske eller for løn.

Produceret til Europati – den lykkelige rejse, KunstCenter Silkeborg Bad 2017.

Hver modesæson har sin nye fortælling med stærkt iscenesatte billeder.

I krig spiller hovedbeklædningen historisk set en stor rolle. Den beskytter og afspejler samtidig et samfunds tekniske og rituelle status på et givet tidspunkt.

Symboler og attributter tilføjes som en art besværgelse, som kan overskygge det funktionelle. Det kan være som nationalsymbol, definition af rang, status, selvopfattelse eller som skjul/camouflage. Krigen andet ansigt er frygt, vold, grusomhed og drab. Disse tilstande er udgangspunktet for dette projekt.