HOVEDBEKLÆDNINGER UDFØRT SOM MODE OG INSPIRERET AF KRIG

Produceret til Europati – den lykkelige rejse, KunstCenter Silkeborg Bad 2017.

Hver modesæson har sin nye fortælling med stærkt iscenesatte billeder.

I krig spiller hovedbeklædningen historisk set en stor rolle. Den beskytter og afspejler samtidig et samfunds tekniske og rituelle status på et givet tidspunkt.

Symboler og attributter tilføjes som en art besværgelse, som kan overskygge det funktionelle. Det kan være som nationalsymbol, definition af rang, status, selvopfattelse eller som skjul/camouflage. Krigen andet ansigt er frygt, vold, grusomhed og drab. Disse tilstande er udgangspunktet for dette projekt.

Baggrund: Krig er et gennemgående tema i europæisk historie. Den føres af politiske, trosmæssige eller territoriale årsager, eller fordi nogen mener, de ejer en ret til landområder og rigdomme. Paradoksalt startes og føres krig for at opnå fred.

Projektet er fotos af disse hovedbeklædninger på en person med iscenesat baggrund.

Bodil Brems