Untitled Post

Et projekt til udstillingen er “International nationalromantik, komprimeret”. 

Et maleprojekt om en europæisk virkelighed der skriver
sig ind i det uvisse. Produceret til udstillingen EUROPATI – “det lykkelige
Europa”

I det post-nationale og post-kristne Europa er landene
områder, hvor suveræniteten i de enkelte lande formindskes og værdigrundlaget
er i forandring..
Nationalfølelsen, der bygger på det enkelte folks
sprog og kultur, som vi har kendt den siden Herder (1744 – 1803) bliver
promiskuøs. Denne selvforståelse som definerede sig gennem nationalsange,
stolthed og kærlighed til tradition og historie, definerede tillige de enkelte
folkeslags tilhørsforhold til bestemte områder og landskaber. Opdagelsen og
beskrivelsen af disse karakteristika blev årsag til ikoniske værker med
landskabet som tema, C.D Friedrich, I.C.Dahl, dansk guldalder. Europæerne skal
nu identificere sig med andre grupperinger og principper: EU, NATO, FN,
liberalisme eller menneskeretserklæringer. Et fælles religiøst grundlag eller
sprog er måske uantageligt som selvdefinition. Man skal gå i krig i af nye
årsager, humanitære, politiske, for løn.
Jeg tilbyder et værdigrundlag som er en malerisk
definition, “International nationalromantik, komprimeret”. Den består af
landskaber fra Europa som mødes i et billede – Multiple Horizons – “Madeira
møder Bayern”. Steder og ideer fragmenteres, blandes og indgår i en ny
sammenhæng. På malerierne gror de ud af og ind i baggrundens neutralgrå flade.

Skriv en kommentar