EXILE

”The EXILE Game”

Projekt til udstillingen EXILE på Kunstcenter Silkeborg Bad 16.5. – 30.8. 2009

Malerier med mennesker/soldater.

Menneskeskikkelser, der bevæger sig henover en flade. Alle er på vej bort fra noget og hen imod noget udefineret –

The Game

Som en ø midt i rummet står et spil ”The Exile Game” på ca. 180 x 130 x 100 cm. Fra spillets indre høres dæmpede lyde, identiske med lydene i videoen ”Disaster”, om krige og katastrofer. Spillet kan bruges af de besøgende på udstillingen, som ved at slå med en terning bevæger en figur fremad gennem en række problemer, der handler om flugt. Reglerne er påklæbet de enkelte felter. Spillet kan også opleves, uden at man spiller det. Idealet er at nå ”frem”.

Omstændigheder og mål

Et kabel fører fra spillet hen til en video på en væg i rummet, hvor ”Disaster” vises på en lille skærm – som en vedvarende forstyrrelse – af en anden video ”Homes” på en monitor lige ved siden af.