INTERNATIONAL NATIONALROMANTIK, KOMPRIMERET

Fragment om et projekt, hvor virkeligheden skriver sig ind i det uvisse. Produceret til Europati – den lykkelige rejse, KunstCenter Silkeborg Bad 2017.

Vi er i det post-nationale og post-kristne Europa, hvor landenes suverænitet formindskes og værdigrundlaget er i forandring.

At tilhøre en enkelt nation er umoderne. Et fælles religiøst grundlag eller sprog er uaktuel og måske uantagelig som selvdefinition. Man skal kunne gå i krig i fjerne lande af teoretiske årsager, humanitære, politiske eller for løn. En nationalfølelse der bygger på det enkelte folks sprog og kultur, og som vi har kendt den siden Herder (1744 – 1803), bliver promiskuøs. Europæerne skal identificere sig med andre og videre grupperinger eller principper: EU, NATO, FN, liberalisme eller menneskeretserklæringer.

Jeg tilbyder et værdigrundlag, som er en malerisk definition, International nationalromantik, komprimeret. Den består af landskaber fra Europa som forsøger at mødes i et billede. Madeira møder Bayern eller St. Andreasberg på Sjælland . Stederne males ud af og ind i en grå flade.