“Ved Floden” – Retrospektiv Udstilling, Gammelgaard, Herlev

Retrospektiv udstilling på Kultur- og Kunstcenter Gammelgaard i Herlev 2022

Bodil Brems er kunstner, men arbejder som en forsker. Undersøgende, observerende, registrerende og eksperimenterende. Systematik, nysgerrighed og filosofi er kerneværdier i den værktøjskasse, hun har båret på i hele sin kunstneriske karriere.

Det er karakteristisk for Bodil Brems at hun ofte zoomer ind på motivernes detaljer og tilfører objekter en symbolsk dimension. Derved sætter hun mange betydninger i spil og leger med virkelighedseftekter, der spiller sammen med fiktive indslag. Hun benytter sig ofte af et multiperspektiv, som det kendes fra det levende liv, her optræder handlinger, virkelighedsudsnit og natursymbolik side om side, så værkerne næsten skaber mindelser om drømme.

I sidestilningen af de mange forskellige elementer opstår nye virkeligheder, som skaber overraskende forskydninger i tid og rum, når de optræder sammen. Således er serien Tidssammenfald, der vises i Hovedhuset, og serierne International Nationalromantik, komprimeret og Guldalder, komprimeret i Ny Lade eksempler på Bodil Brems´ livs- og verdenssyn.

På udstillingen viser hun også serien Refleksions, billeder fra Læsø og videoværket Under the Skin i Hovedhuset samt ikke mindst den imponerende ophængning af hendes store serie Papaver Variabilis i Gl. Lade.

Udsnit af tekst af Anne Retz Wessberg, Leder af Gammelgaard Kunst- og kulturcenter, Herlev