TIDSSAMMENFALD

T i d s s a m m e n f a l d

– – – på motorvejen – – der indtræder en vis meditativ tilstand –
koncentrationen om at køre sætter opmærksomheden ud af kraft – der er plads til sindet – der abstraheres fra lange tidsrum – nuet fylder alt – ganske roligt betragter jeg en by, som kører på et tog henover motorvejen.
Sammenblandingen af muligheder er helt usandsynlig, og gåden løser sig sekunder senere.
Denne opløsning og flyden af det velkendte ind i en ny tolkning blev et billede på “tidssammenfald” – en form til mine idéer i maleri og grafik.

– oplevelser og informationer fra verden fortolkes mere eller mindre opmærksomt. Jeg bruger det kendte: motiver af steder og ting, der berører mig. Det er fotografier: virkeligheden fastholdt i et punkt. Det er tæt på objektivitet. Et billede kombineres af forskellige motiver – nye betydninger opstår.

Den grafiske serie ”Tidssammenfald”

Disse “Tidssammenfald” består af flere motiver, trykt ved siden af og delvis ovenpå hinanden. Bevæger man sig forbi billedet, brydes lyset i sølvet, som en plade er trykt med, og den bliver et øjeblik usynlig – et udtryk for “sammenfald”.

Sammenfaldet sker både i billedernes overlapning, i usynliggørelsen, når sølvet skinner og i en mulig uoverensstemmelse mellem motiverne. Enkeltdelene medbringer egenskaber som sted, størrelse, kontekst og tid. Bragt ind i andre rum og tidsrum forstyrres disse – et landskab bliver himmel – op og ned ignoreres – kollaps i fortolkning af omverdenen – kaos bliver synligt.

Bodil Brems – juni 2000

Artikel 21

1. Enhver har ret til at deltage i sit lands styre enten direkte eller gennem frit valgte repræsentanter.

2. Enhver har ret til offentlige embeder og hverv i sit land.

3. Folkets vilje skal være grundlag for regeringens myndighed. Denne vilje skal tilkendegives gennem periodiske og virkelige valg med almindelig og lige valgret og skal udøves gennem hemmelig afstemning eller tilsvarende frie afstemningsområder.

Menneskeretserklæringerne. FN.